grup.png

**PROJECTE IMPLICA'T**


Materials elaborats per a l'aula i per al projecte:


Urbanisme i medi ambient
La Carta de la Terra


http://www.genial.ly/View/Index/565086b91561e8005476f012